Konsolidacja chwilówek – podstawowe informacje, które trzeba znać

Konsolidacja chwilówek – podstawowe informacje, które trzeba znać

Zadłużenie nigdy nie jest sytuacją komfortową. Niestety wiele osób walczy ze spłatą długów. Dopóki rzeczywiście je spłacają, nie jest tak źle, problem pojawia się, gdy ilość zobowiązań do spłaty przekracza możliwości finansowe osoby spłacającej. Taki stan nazywa się często pętlą zadłużenia. Pomimo starań, spłacania zadłużenia, na tyle, na ile możliwości finansowe dłużnika pozwalają, zadłużenie rośnie. Niekiedy dłużnicy popełniają w takiej sytuacji błąd, chcąc spłacić wymagalne zadłużenia kolejnymi pożyczkami.

Szybko okazuje się, że to jest droga donikąd. Dług cały czas rośnie, a przy okazji pojawia się duże ryzyko windykacji prowadzonej przez firmy windykacyjne lub działań komornika, co oczywiście ukierunkowane jest na odzyskanie długu, ale dla dłużnika wiąże się z kolejnymi kosztami. Aby uniknąć takiej sytuacji, będąc w pętli zadłużenia, warto zdecydować się na konsolidację chwilówek.

Czym jest konsolidacja chwilówek?

Produkt finansowy znany jako pożyczka konsolidacyjna to dość nietypowa forma pożyczki, bowiem pożyczkobiorca nie otrzyma z tytułu udzielonej pożyczki nawet jednej złotówki. Wszystkie pożyczone pieniądze, trafią do miejsc, w których jest zadłużony, a z pieniędzy z pożyczki, dług zostanie spłacony w całości, uwalniając pożyczkobiorcę od przeterminowanych często zobowiązań. Zniknie też ryzyko działań komornika czy firm windykacyjnych.

Konsolidacja chwilówek to pożyczka, którą śmiało można nazwać pożyczką, która ratuje od problemu pętli zadłużenia. Oczywiście konsolidacja chwilówek ma sens tylko wtedy, gdy pożyczkobiorca, ubiegając się o pożyczkę, przedstawi swoje zadłużenie i dane miejsc, w których jest zadłużony, w innym przypadku bowiem konsolidacja chwilówek będzie niepełna, a tu już może pojawić się ryzyko ponownie narastającego zadłużenia i działań komornika. Ważne jest też to, by pożyczkobiorca powstrzymał się od brania kolejnych pożyczek czy zakupu czegokolwiek na raty, co najmniej do momentu spłaty pożyczki konsolidacyjnej.

Pożyczka konsolidacyjna – zawsze z niską ratą

Rozważając wzięcie pożyczki konsolidującej inne zadłużenia, trzeba wiedzieć, że nigdy nie będzie ona wiązać się z wyższymi kosztami, niż koszt wcześniejszych pożyczek. Co do zasady, rata pożyczki konsolidacyjnej zawsze jest niższa od sumy rat całkowitego zadłużenia pożyczkobiorcy w innych miejscach, dlatego decydując się na taka pożyczkę, można mieć pewność, że jej spłacanie będzie dużo łatwiejsze, niż spłacanie wielu chwilówek przez długi czas.

Oczywiście rata jest dopasowywana do możliwości finansowych dłużnika, tak by spłacanie pożyczki nie spowodowało problemów z budżetem domowym. Do spłacania pożyczki konsolidacyjnej trzeba przywiązać wiele uwagi i obowiązkowo dochowywać terminów spłaty, w innym wypadku bowiem pomimo pożyczki konsolidacyjnej opartej na dużo korzystniejszych zasadach niż klasyczne chwilówki, zadłużenie będzie cały czas wzrastać, a więc pożyczkobiorca może w temacie zadłużenia wrócić do punktu wyjścia a nawet pogorszyć swoją sytuację finansową i zwiększyć ilość swoich długów.