Jakie rodzaje kredytów z hipoteką możemy nabyć?

Jakie rodzaje kredytów z hipoteką możemy nabyć?

Kredyt hipoteczny jest to długoterminowana pożyczka, której zabezpieczeniem staje się hipoteka. Udzielany jest najczęściej na zakup mieszkania, domu lub działki budowlanej, a także na koszty remontu.

Rodzaje kredytów mieszkaniowych

Wyróżnić można trzy odmiany kredytu mieszkaniowego, w tym kredyt hipoteczny, kredyt budowlano-hipoteczny oraz pożyczkę hipoteczną. Klienci, którzy korzystają z wymienionej jako pierwsza oferty muszą przeznaczyć swojego środki na zakup mieszkania własnościowego, domu lub nieruchomości spółdzielczej. Kwota kredytu przekazywana jest w całości zaraz po jego uruchomieniu, a następnie kontrolowany jest sposób wykorzystania pieniędzy. Oferta ta oparta jest na umowie sprzedaży. Kredyt budowlano-hipoteczny przeznaczony jest dla osób, które planują budowę domu, a mogą z niego korzystać osoby fizyczne, spółdzielnie lub deweloperzy.

Istnieje tutaj możliwość uruchamiania go w transzach lub w całości. Jako pierwsze spłacane są odsetki, a rozpoczęcie spłaty kapitału ma miejsca zaraz po uzyskaniu odbioru lub pozwolenia na zamieszkanie. Ważne jest, aby wraz z wnioskiem kredytowym dołączyć także kosztorys budowy, z którego należy się później rozliczyć składając na dowód faktury. Ostatnim rodzajem tego typu kredytu jest pożyczka hipoteczna, z której środki mogą być przeznaczone na dowolny cel. W tym przypadku bank nie kontroluje, czy jest on związany z inwestycją w nieruchomość.

Waluta kredytu mieszkaniowego

Ze względu na walutę, w której uzyskiwany jest kredyt można wymienić cztery rodzaje ofert. Pierwszą z nich jest kredyt w walucie krajowej, który nie będzie szczegółowo omawiany w tym artykule. Na większą uwagę zasługują kredyty walutowe, które są udzielane, a także spłacane w walucie obcej. Formalnie udziela się go w walucie krajowej, jednak później jego wartość jest przewalutowywana wedłgu bieżącego kursu. Wyróżnić można także kredyt hipoteczny indeksowany oraz denominowany. Pierwszy z nich związany jest z indeksowaniem określonej w złotych polskich kwoty kredytu do nieznanej w momencie podpisania umowy kwoty określanej w walucie obcej.

Całość środków uzyskanych z tytułu kredytu dzielona jest na transze, a następnie przeliczana na walutę obcą jako określenie wysokości długu. Przeciwnie, przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny denominowany kwota wyrażona jest w złotych polskich, które szacowane są do waluty obcej, której kurs jest znany. Wysokość pożyczanych pieniędzy nie jest określana w walucie krajowej.