Jak działają giełdy windykacyjne?

Odzyskanie należnych środków finansowych, które zostały powierzone jako pożyczka albo miały być płacone jako raty za korzystanie z określonej usługi bądź mienia, np. czynsz jest coraz częściej powierzane specjalistycznym firmom windykacyjnym oraz kancelariom prawniczym, a w finale sprawa nierzadko jest kierowana do sądu i rozpoczęte jest postępowanie komornicze. Nie ma natomiast wątpliwości, że każdy podmiot – osoba fizyczna bądź prawna, który nie spłaca wierzycielowi należności zostanie zgłoszona do odpowiednich organów i zostanie rozpoczęta windykacja długi wówczas będą powiększone nie tylko o wysokość odsetek, ale także koszt postępowania. Postępowanie windykacyjne zawsze rozpoczyna się od tzw. windykacji polubownej, czyli wysyłaniu monitów do dłużnika i próbie uzyskania zwrotu należności bez zgłaszania sprawy cywilnej do sądu rejonowego.

Bardzo często udaje się już na tym etapie wyegzekwować zwrot. Problem zadłużenia jest dostrzegalny w każdym mieście w kraju, dlatego też wszędzie istnieją firmy windykacyjne, takich działań podejmuje się także większość kancelarii prawniczych, do których zgłosi się wierzyciel. Wierzyciele często decydują się na sprzedanie długu inny podmiotom, które same podejmują czynności takie jak windykacja Poznań jest jednym z miast, w których działa giełda wierzytelności. Jeśli dług zostanie wystawiony na takiej aukcji dłużnik musi liczyć się z tym, że suma zwróconych środków będzie zdecydowanie wyższa niż pierwotne zadłużenie. Osoba, która przejmuje należność ma na celu uzyskanie z tego tytułu konkretnych korzyści finansowych.

Giełda jest wykorzystywana głównie przez tych, którzy potrzebują natychmiastowego zwrotu środków do własnych celów, czyniąc z innego podmiotu wierzyciela otrzymują zwrot od niego. Nie ma wątpliwości, że windykacja długów prowadzona za pośrednictwem firmy zwykle jest skuteczna, ale znacząca ilość spraw trafia do sądu. Jeśli rozpoczęte zostanie postępowanie komornicze, dłużnik nie może liczyć na korzystną dla siebie ugodę, ponieważ komornik jest zobowiązany do spełnienia obowiązku polegającego na wyegzekwowaniu należności. Dlatego w postępowaniu komorniczym najczęściej dochodzi do zajęcia części wpływów zadłużonego albo wystawienia na licytację należących do niego dóbr, by uzyskana z tego tytułu suma posłużyła jako środki na spłatę długu wobec wierzyciela.