Internetowe chwilówki – czy warto?

Wiele osób sądzi, że internetowe chwilówki są udzielane wyłącznie na podstawie dowodu osobistego. Nic bardziej mylnego. Każda firma pożyczkowa, zanim udzieli klientowi pożyczki, najpierw dokonuje oceny jego zdolności kredytowej. Warto wiedzieć, od czego ona zależy, ponieważ jej brak jest najczęstszą przyczyną odrzucenia wniosku o pożyczkę.

Co rozumie się pod pojęciem zdolności kredytowej?

Zdolność kredytowa oznacza zdolność kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego kredytu lub pożyczki wraz ze wszystkimi kosztami w terminie określonym w umowie. Mówiąc prościej, osoba wykazująca zdolność kredytową może bez problemu spłacić chwilówkę, ponieważ umożliwia jej to sytuacja finansowa, czyli relacja dochodów do wydatków. Relacja ta powinna wyglądać tak, że po spłacie pożyczki kredytobiorcy pozostanie wystarczająca ilość gotówki na pokrycie wszystkich pozostałych wydatków.

Osoby nieposiadające zdolności kredytowej zwykle mają zbyt niskie dochody w stosunku do swoich wydatków, co oznacza, że spłata każdej kolejnej pożyczki lub kredytu może być dla nich dużym problemem. Dla banków i firm pożyczkowych udzielenie takim osobom kredytu wiąże się z bardzo wysokim ryzykiem, ponieważ odzyskanie od nich pożyczonych pieniędzy w przyszłości może być nie tylko czasochłonne, ale nawet w ogóle niemożliwe.

Co jest brane pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej?

Zarówno firmy pożyczkowe, jak i banki, dokonując oceny zdolności kredytowej swoich klientów, biorą pod uwagę podobne czynniki, choć ich zakres może się różnić w poszczególnych instytucjach. Do najważniejszych z nich należą:

Wysokość dochodów – wiele firm pożyczkowych uwzględnia różne źródła dochodów, np. oprócz wynagrodzenia za pracę także świadczenia z programu 500+
Źródło dochodów – preferowane są stałe dochody wynikające z umowy o pracę lub świadczeń w rodzaju emerytury lub renty
Wysokość stałych obciążeń finansowych – chodzi głównie o stałe opłaty związane z czynszem i rachunkami za media, ale także już posiadane zobowiązania z tytułu produktów kredytowych (np. wysokość spłacanych co miesiąc rat kredytów)
Sytuacja rodzinna – bierze się tu przede wszystkim pod uwagę stan cywilny pożyczkobiorcy i liczbę osób na utrzymaniu
Historia kredytowa – firmy pożyczkowe nie bez powodu sprawdzają ją w Biurze Informacji Kredytowej, ponieważ dzięki temu mogą dowiedzieć się o wysokości zadłużenia klienta w innych instytucjach, ale także o jego rzetelności w wywiązywaniu się z terminów spłaty.

Kluczową kwestią w ocenie zdolności kredytowej jest porównanie dochodów do wszystkich obciążeń finansowych klienta. Jeśli te drugie są zbyt wysokie, udzielenie pożyczki klientowi jest zbyt ryzykowne.

Firmy pożyczkowe są zobligowane do oceny zdolności kredytowej swoich klientów, ponieważ taki obowiązek nakłada na nich Ustawa o kredycie konsumenckim (art. 9.1). Właśnie dlatego wymagają od klientów wpisywania w formularzach online różnych informacji na temat sytuacji finansowej, a także sprawdzają różne bazy i rejestry dłużników. Dzięki rzetelnej ocenie zdolności kredytowej wiele osób mających już trudną sytuację finansową nie otrzymawszy kolejnej pożyczki, może uniknąć jeszcze większych kłopotów, jakie niechybnie by ich spotkały w momencie braku możliwości jej terminowej spłaty.