O poręczaniu kredytów bankowych

Decyzję o poręczeniu kredytu, nawet członkowi rodziny, powinniśmy dobrze przemyśleć. Decyzja ta może mieć dla poręczyciela bardzo poważne, nieprzyjemne konsekwencje.

Poręczenie zobowiązania finansowego

Jedną z form zabezpieczenia bankowego kredytu jest poręczenie zobowiązania finansowego. Poręczyciel zobowiązania finansowego nazywany potocznie żyrantem to poważne zobowiązanie wobec banku.

Podejmując decyzję, że zostaniemy poręczycielem kredytu, podejmujemy jednocześnie zobowiązanie, że w przypadku nie spłacania rat przez kredytobiorcę, bank zwróci się o ich zapłatę do nas. Decyzja to musi więc być bardzo dobrze przemyślana, czasem lepiej zaryzykować odmowę niż później latami spłacać nie zaciągnięty przez siebie kredyt.

Jakie ustalenia przy poręczeniu?

Spełniając prośbę o poręczenie zobowiązania finansowego musi zakres poręczenia kredytu ustalić z obiema stronami, czyli zarówno z bankiem, jak i z kredytobiorcą. W granicach rozsądku leży poręczenie jedynie nie spłaconej części kapitałowej kredytu.

W przypadku osoby, która decyduje się zostać żyrantem jest to rozwiązanie najbardziej bezpieczne, gdyż poręczając jedynie nie spłaconą część kapitałową, nie będziemy musieli spłacać odsetek ani też ponosić innych kosztów. Na takie rozwiązanie musi się jednak zgodzić bank.

Dla żyranta najważniejsze powinno być jego własne bezpieczeństwo. Należy więc domagać się określenia odpowiedzialności, jaką poniesiemy, kiedy kredytobiorca przestanie spłacać kredyt.

W innym przypadku nasze obciążenia mogą być takie same, jak te, które ponosi kredytobiorca. Jeżeli zaniedbamy określenia odpowiedzialności, możemy się narazić na wysokie koszty związane nie tylko ze spłatą samego zadłużenia, ale również na koszty związane z windykacją zadłużenia.

Żyrant może domagać się również umieszczenia zapisu, że wszelkie zmiany w umowie kredytowej muszą być uzgadniane i akceptowane przez niego. Pozwoli to uniknąć przykrych niespodzianek ze strony kredytobiorcy, bez zgody i wiedzy żyranta, kredytobiorca nie będzie mógł dokonać zwiększenia kwoty kredytu.