Kredyt konsolidacyjny – na czym polega?

Kredyt konsolidacyjny – na czym polega?

Otrzymanie kredytu w dzisiejszych czasach nie jest większym problemem. Jeśli możemy okazać się umową o pracę lub innymi dochodami i pod warunkiem posiadania zdolności kredytowej, można bez większych problemów otrzymać nawet wiele różnych kredytów. W perspektywie czasu, problem może pojawić się z ich spłacaniem.

Może stać się tak, nawet pomimo szczerych chęci regulowania swoich zobowiązań finansowych w terminie. Wystarczy nieprzewidziane zdarzenie losowe, skutkujące utratą płynności finansowej, utrata pracy czy choroba, by z tygodnia na tydzień pojawił się problem.

Niektórzy sytuację próbują ratować kolejnym kredytem lub pożyczką, wzięta w celu spłaty choć części zobowiązań. Stąd tylko krok do wpadnięcia w tak zwaną pętlę zadłużenia, czyli sytuację, w której zarobki nie wystarczają na regulowanie całości swoich zobowiązań finansowych. Wtedy, pomimo chęci spłacania zobowiązań w terminie i zgodnie z umowami, zadłużenie cały czas rośnie.

Stąd tylko krok do ryzyka działań komorniczych, utraty samochodu, domu czy innego majątku. Jak uniknąć tej sytuacji, Wystarczy zdecydować się na kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych. 

Kredyt konsolidacyjny – na czym polega? 

Dlaczego osoby zadłużone, nie radzące sobie ze spłatą swoich zobowiązań kredytowych powinny zdecydować się na taki kredyt konsolidacyjny? Odpowiedź na tak postawione pytanie jest bardzo prosta. Ponieważ dzięki takiemu kredytowi są w stanie wyjść z pętli zadłużenia i po prostu pozbyć się długów, nie ryzykując utraty majątku.

Warto jednak wiedzieć, że kredyt konsolidacyjny nie jest produktem kredytowym, przy którym kredytobiorca otrzyma jakiekolwiek pieniądze. Co do zasady, wszelkie pieniądze z kredytu są przelewane na poczet zadłużenia, a kredytobiorca podpisujący umowę o kredyt konsolidacyjny zostaje tylko z tym, jednym kredytem, ale bez innych zadłużeń.

Otrzymuje też stosowne zaświadczenia, dokumentujące spłatę innych zobowiązań kredytowych i może swobodnie tymi zaświadczeniami dysponować okazując je – na przykład – windykatorom, którzy pomimo spłaty kredytu będą chcieli prowadzić jakiekolwiek działania windykacyjne. Taka sytuacja wcale nie jest nierealna, dług bowiem często jest sprzedawany do firm, które bazując na naiwności klientów, próbują windykować zobowiązania niewymagalne, spłacone czy przeterminowane. 

Warto przedstawić całe swoje zadłużenie. 

Aby zlikwidować problem zadłużenia kredytem konsolidacyjnym, nie warto ukrywać jakichkolwiek swoich zadłużeń, zamiast tego zaś kredytodawcy udzielającemu kredytu konsolidacyjnego, zgodnie z prawdą przedstawić wszystkie, ze wskazaniem czy są prowadzone działania komornicze i na jakim etapie są. Tylko wtedy można mieć pewność, że ryzyko windykacji, dalszego narastania zadłużenia i pojawiania się problemów z nim związanych, rzeczywiście przestanie istnieć.

Kredyt nazywany konsolidacyjnym, oczywiście należy spłacić w całości. W wielu sytuacjach, może to potrwać, jednak warto przetrwać ten czas, uwolnić się od wszystkich długów i w przyszłości, dużo rozważniej podchodzić do ofert kredytowych, zadłużać się zaś tylko wtedy, gdy mamy pewność terminowego uregulowania długu.