Meandry działalności gospodarczej

Banalna sprawa?

Prowadzenie działalności gospodarczej z pozoru może wydawać się sprawą schematyczną i prostą, ale w rzeczywistości taką nie jest. Już nawet przy najprostszych operacjach występuje potrzeba umiejętnego zrównoważenia kosztów i przychodów. Koszty są przecież nieuniknioną częścią działalności i bez nich funkcjonować się nie da. Chociażby były generowane na możliwie minimalnym poziomie w wariancie działalności jednoosobowej, to i tak są zawsze obecne. Na drugim biegunie pojawia się kwestia osiąganych przychodów, bez których działalność gospodarcza po prostu nie ma żadnego sensu.

Gospodarcza pułapka

Idea aktywności gospodarczej wymusza konieczność osiągania przychodów na poziomie wyższym od kosztów, ponieważ jej celem jest przecież generowanie zysku, a nie straty. Z pozoru atrakcyjna i intuicyjna dla wielu drobnych przedsiębiorców zasada maksymalizowania przychodów przy równoczesnym bezwzględnym minimalizowaniu kosztów może okazać się swoistą pułapką. Jej algorytm prowadzi bowiem do nieuniknionej konieczności zapłaty maksymalnego wymiaru podatku dochodowego, co może zniechęcać do dalszego podnoszenia przychodów.

Podnieść komfort

Mechanizm: wyższy przychód – wyższa kwota podatku wcale nie musi być satysfakcjonujący dla przedsiębiorcy. Znacznie lepszym scenariuszem może być ponoszenie pewnych kosztów powyżej ich minimalnego niezbędnego progu w celu wyposażenia przedsiębiorcy w narzędzia ułatwiające i usprawniające prowadzenie procesu gospodarczego. Takie podejście winno zapewnić perspektywę uzyskiwania wyższych przychodów bez konieczności wchodzenia w strefę zwiększonego podatku dochodowego, ale co ważne przy równoczesnym podniesieniu komfortu działalności.

Trochę więcej luzu

Przedstawione rozumowanie prowadzi do przekonania, że dogodne prowadzenie działalności wymaga jednak ponoszenia wyższych niż możliwie minimalnych kosztów. Wszystkie z tego wynikające nabytki przedsiębiorcy winny stanowić ułatwienie w generowaniu, a prawdopodobnie również w zwiększaniu przychodów. Dla przedsiębiorcy oznacza to konieczność systematycznego znajdowania sensownych źródeł kosztów, których wyniki okażą się przydatne w wytwarzaniu przychodu.

Korzystne wyczerpanie

Tak jak na początku zadanie to może wydawać się prostym, to po pewnym czasie można dojść do przekonania, że sprawa wcale nie jest łatwa. Po przekroczeniu swoistej masy krytycznej pojawia się problem wyczerpania pomysłów i w konsekwencji możliwości generowania przez przedsiębiorcę kosztów. Ten moment może okazać się punktem zwrotnym, zachęcającym do przemyślenia zmiany formy prowadzonej działalności w celu jej rozwoju i zwiększenia intensywności, czego warto życzyć wszystkim aktywnym gospodarczo na własny rachunek.

Dodaj komentarz