Dodatkowe benefity należne każdemu kierowcy zawodowemu

Jesteś kierowcą i zastanawiasz się, czy otrzymujesz całe, przysługujące Ci wynagrodzenie?

Sprawdź, czy pracodawca wypłaca wszystkie należności w prawidłowej wysokości. W dzisiejszym artykule opisujemy zobowiązania firm na pokrycie kosztów w podróży służbowej: diety i ryczałt za nocleg kierowców.

Po pierwsze: ryczałt za nocleg.

Jest to bardzo aktualny temat. Wiele firm nie wypłaca kierowcom ryczałtu za nocleg uzasadniając to tym, że mają oni do dyspozycji przystosowane miejsce do spania w kabinie samochodu.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 roku (Sygn. akt II PZP 1/14) kabina samochodu z odpowiednim miejscem do spania, nie zwalnia pracodawcy z wymogu zapewnienia kierowcy noclegu lub zwrotu poniesionych kosztów noclegowych przez kierowcę, lub wypłaty należnego ryczałtu noclegowego. Wyrok SN spowodował, że kierowcy mogą dochodzić odzyskania należnych świadczeń. Pomimo korzystnej dla kierowców decyzji SN, każdorazowo kierowca, który chce odzyskać należny ryczałt za nocleg, musi indywidualnie dochodzić ustalenia tego na drodze sadowej. Nie jest przesądzone, że zostanie to korzystnie rozstrzygnięte na rzecz jednej lub drugiej strony. Zależy to w dużej mierze od kompetencji kancelarii adwokackich reprezentujących strony.

Brak jasnych regulacji prawnych w zakresie należnego kierowcy ryczałtu za nocleg, jest problemem dla właścicieli firm transportowych. Kierowca który uzyska na drodze sądowej nakaz zapłaty przez pracodawcę należnych ryczałtów za nocleg, otrzyma należności za okres do 3 lat wstecz. W przypadku kierowców międzynarodowych mogą to być kwoty nawet około 50 tysięcy złotych. Podniesienie kosztów prowadzonej działalności może prowadzić do problemów finansowych lub upadłości firm.

Obecnie, Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie regulacji w zakresie należności za noclegi kierowców. Ponadto Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jest w trakcie przygotowań nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców. Niebawem powinniśmy otrzymać jasne regulacje, które rozwiążą wątpliwości kierowców i właścicieli firm transportowych.

Dla firm transportowych dobrym rozwiązaniem kwestii ryczałtów za nocleg jest zmiana zatrudnienia kierowców na podstawie umowy o pracę na samozatrudnienie kierowców i wykonywanie przez nich zleceń w ramach jednoosobowej firmy transportowej. Korzystanie przez firmy transportowe z usług kierowców prowadzących działalność gospodarczą, w perspektywie wprowadzenia w Niemczech i Francji wymogu płacy minimalnej kierowcy, może stać się nowym standardem dla polskiej branży transportu międzynarodowego.

Jaka jest wysokość należnego ryczałtu za nocleg?

W podróży krajowej, kierowcy który nie korzystał z noclegu zapewnionego przez pracodawcę oraz nie przedstawił, np. rachunku za hotel, należy się 150% diety czyli 45 złotych.

W podróży zagranicznej należne jest 25% limitu który określa maksymalną kwotę wartości usługi noclegowej.

Limit ustalony jest dla każdego kraju – szczegółowe dane znajdziesz w tabeli:

Powyżej przedstawiamy tabelę tylko dla wybranych państw. Potrzebujesz szczegółowych danych? Możesz również pobrać tabelę w całości: Tabela szczegółowa należności z tytułu diet i ryczałtu za nocleg.

Po drugie: dieta kierowcy w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Dieta, jest to należność na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z wyżywieniem oraz w przypadku podróży zagranicznej, dodatkowo na pokrycie drobnych wydatków.

Jeśli wyżywienie jest częściowe, należna kwota diety zostaje odpowiednio zmniejszona. Oczywiście z uwagi na korzyści podatkowe, pracodawcy zazwyczaj nie zapewniają posiłków kierowcom. Dieta stanowi odpowiednik wynagrodzenia, który ma ogromną przewagę nad, np. środkami otrzymywanymi z tytułu wynagrodzenia zasadniczego. Diety, ponieważ zgodnie z przepisami prawa podatkowego nie są dochodem, nie stanowią podstawy opodatkowania, jak również nie są od nich naliczane składki na ubezpieczenia, m.in. ZUS i NFZ.

Obecnie dla większości kierowców pracujących w transporcie międzynarodowym głównym źródłem zarobku są diety. W przypadku podróży na terytorium Niemiec dieta to 49 euro, czyli około 200 złotych za dobę. Dla porównania dieta krajowa wynosi 30 złotych.

Jeśli osoba przebywająca w podróży służbowej/delegacji, w kraju otrzyma pełne wyżywienie, tj. 3 posiłki – nie otrzymuje diety. Natomiast w podroży zagranicznej dieta zostanie zmniejszona o 75%.

Dodaj komentarz