Deklaracja podatkowa PIT-28 – podstawowe informacje

Deklaracja podatkowa PIT-28 – podstawowe informacje

Przedsiębiorcy, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności gospodarczej oraz wyboru sposobu opodatkowania dochodów, są zobowiązani do okresowego (corocznego) wypełniania deklaracji podatkowych. W przypadku polskich przedsiębiorców do formularzy podatkowych należy m.in. deklaracja PIT-28.

Formularz podatkowy PIT-28 – kto jest zobowiązany do jego składania?

Deklaracja podatkowa pit 28 to dokument, do którego składania są zobligowani polscy przedsiębiorcy rozliczający prowadzoną przez siebie działalność w ramach tzw. zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. Do grupy tej zaliczają się między innymi następujące kategorie podatników:

  • przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą (mogą być to na przykład przedstawiciele tzw. wolnych zawodów lub przedsiębiorcy prowadzący sklepy spożywcze),
  • podatnicy uzyskujący w ramach umowy najmu, dzierżawy lokalu itd. do kategorii tej zalicza się zarówno osoby mające status przedsiębiorcy, jak i wszystkich tych, którzy nie prowadzą z tego tytułu działalności gospodarczej (mamy wówczas do czynienia z tzw. najmem prywatnym).

Należy przy tym pamiętać, że do rozliczania się za pomocą deklaracji podatkowej PIT-28 są uprawnieni wyłącznie ci podatnicy, w przypadku których przychody osiągnięte w 2021 roku nie przekroczyły równowartości dwóch milionów euro (w przeliczeniu na złote było to 9 030 600 PLN). Opodatkowywane są PRZYCHODY, bez uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów, jak ma to miejsce na przykład w przypadku tzw. skali podatkowej. O przystąpieniu do opodatkowania za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego należy wcześniej powiadomić urząd skarbowy.

Stawki podatkowe z tytułu ryczałtu ewidencjonowanego są zróżnicowane w zależności od rodzaju działalności i mogą wynosić od zaledwie 2% do nawet 20% osiąganych przychodów.

Deklaracja podatkowa pit 28 – o czym jeszcze należy pamiętać?

Podczas przygotowywania deklaracji podatkowej PIT-28 należy pamiętać także o ostatecznym terminie na złożenie wypełnionego formularza we właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym. Termin ten jest znacznie krótszy niż np. w przypadku deklaracji składanych przez podatników PIT. Przedsiębiorcy stosujący formularz roczny PIT-28 są zobowiązani do złożenia dokumentu w terminie do ostatniego dnia lutego następnego roku. Przykładowo, w przypadku deklaracji za 2021 rok będzie to dzień 28 lutego 2022 roku. Za niezłożenie deklaracji w ustawowym terminie grożą odsetki, a nawet odpowiedzialność karno-skarbowa.