Rodzaje kredytów dla firm

Rozwój każdej firmy wiąże się nierozerwalnie z ciągiem kolejnych inwestycji. Sprzęt, materiały, promocja, zatrudnianie pracowników – wszystko to oznacza wydatki, które czasem trudno jest pokryć z bieżących wpływów. Szczególnie problematyczne jest finansowanie wszelkich inwestycji na etapie rozruchowym.

System gospodarczy skonstruowany jest tak, że nie zapewnia niestety stałego napływu pieniędzy do firmy. Przedsiębiorcy zmuszeni są oczekiwać – czasem bardzo długo – na zapłatę za wyświadczone usługi lub sprzedane towary, tymczasem bieżące funkcjonowanie firmy i rozwój biznesu wymagają stałych nakładów. Wówczas pojawia się potrzeba pozyskania dodatkowych funduszy. Tu na arenę wkraczają banki i specjalne kredyty dla firm.

Kredyty dla firm – podstawowe rodzaje

Można wyróżnić kilka rodzajów kredytów firmowych. Najważniejsze z nich to: kredyt obrotowy, inwestycyjny, hipoteczny i gotówkowy dla firm.

Kredyt obrotowy udzielany jest na finansowanie bieżącej działalności firmy. Może więc być przeznaczony między innymi na zakup towaru, wypłatę pensji pracowniczych czy serwis maszyn produkcyjnych. W zasadzie nie ma żadnych ograniczeń co do celu wydatkowania środków pozyskanych w jego ramach.

Przeważnie tego typu kredyty są stosunkowo krótkoterminowe – okres spłaty nie przekracza zwykle roku – choć w uzasadnionych przypadkach możliwe jest uzyskanie nieco dłuższego terminu. W istocie kredyt obrotowy dla firm niewiele różni się od zwykłego debetu w koncie osobistym, nie licząc oczywiście faktu, że do jego udzielenia koniecznie jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Kolejny popularny kredyt dla firm to kredyt inwestycyjny. W przeciwieństwie do obrotowego, jest to kredyt z założenia przeznaczony na finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Pieniądze w tym przypadku mają służyć powiększeniu majątku firmy, a więc mogą być wykorzystane na zakup środków trwałych (samochodów, komputerów czy maszyn dla linii produkcyjnej), rozbudowę firmowych nieruchomości, szkolenia pracownicze czy zakup papierów wartościowych lub wykup innych firm. Konieczne jest bardzo szczegółowe i wiarygodne udokumentowanie obecnej kondycji finansowej firmy oraz sensowności danej inwestycji.

Wiele firm korzysta również z kredytów hipotecznych. Kredyt hipoteczny dla firm praktycznie nie różni się od kredytu hipotecznego dla osób indywidualnych, tyle tylko, że jego zabezpieczeniem są nieruchomości będące własnością firmy. Mniej więcej to samo dotyczy kredytów gotówkowych dla firm – udokumentowanie dochodu pozwalającego na spłatę oraz rentowności przedsiębiorstwa pozwala na pozyskanie dodatkowej gotówki z przeznaczeniem na dowolne wydatkowanie.

Masz firmę? Masz kredyt!

Jeszcze do niedawna banki niechętnie udzielały kredytów właścicielom firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Analitycy często twierdzili, że próba pozyskania funduszy z banku oznacza nieuchronne bankructwo firmy. Innymi słowy – pieniądze z banku miały być przysłowiową „ostatnią deską ratunku”. Dziś, na szczęście, sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Kredyty dla firm stanowią olbrzymią część rynku i trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa bez tego rodzaju pomocy. Wielu ekspertów twierdzi wręcz, że to właśnie korzystny kredyt bankowy dla firm jest szansą na rozwój i motorem napędowym gospodarki.

Jedno nie ulega wątpliwości: kredyty firmowe są dziś o wiele bardziej dostępne niż jeszcze 10-15 lat temu, zaś banki wreszcie zrozumiały, że to właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa są przyszłością gospodarki i szansą na rozwój sektora bankowego.