Konsolidacja chwilówek – czym jest i z jakimi warunkami się wiąże?

Konsolidacja chwilówek – czym jest i z jakimi warunkami się wiąże?

Zaciągnięcie kilku chwilówek, a następnie konieczność ich spłacania może przerastać osobę zadłużoną. Nie dosyć, że trzeba pamiętać o tym, aby co miesiąc wykonać kilka przelewów, to jeszcze zaciąganie chwilówek na niekorzystnych warunkach może spowodować drastyczny odpływ środków finansowych z gospodarstwa domowego. Rozwiązaniem jest konsolidacja chwilówek, która pozwoli uporać się z zadłużeniem. 

Czym jest konsolidacja chwilówek?

Konsolidacja zobowiązań finansowych może być dokonana dwojako: na warunkach bankowych i poza bankowo. Osoby zadłużone często decydują się na pierwszą opcję, jednak warto mieć na uwadze, że obecnie niewiele banków oferuje możliwość skonsolidowania chwilówek. Wynika to z faktu, iż banki wolą konsolidować kredyty, do których udzielania są uprawnione tylko one.

Dodatkowo banki badają zdolność kredytową, której osoba zaciągająca chwilówki może zwyczajnie nie posiadać. Rozwiązaniem jest więc poza bankowa konsolidacja chwilówek, w wyniku której zamiast kilku rat zapłacimy jedną. Jest to ogromna zaleta dla osób, które zwyczajnie nie pamiętają o konieczności wykonywania co miesiąc wielu przelewów celem spłacenia zadłużenia.

Konsolidacja – dla kogo?

W celu zaciągnięcia pożyczki ratalnej, a tym samym skonsolidowania chwilówek, należy posiadać minimum dwa tego rodzaju zobowiązania. Zwykle konsolidacja chwilówek polecana jest osobom, które nie mogą ubiegać się o konsolidację bankową, gdyż nie mają wystarczającej zdolności kredytowej. Dodatkowo konsolidacja jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które zwyczajnie przerasta obowiązek zapłaty kilku rat miesięcznie ze względu na ich wysokość.

Konsolidacja chwilówek pozwala w bezpieczny sposób rozłożyć raty na tak długi czas, aby można było realnie je spłacić. Dobrze, gdy termin spłaty chwilówek jeszcze nie upłynął – wtedy możemy liczyć na znacznie lepsze warunki konsolidacyjne. Zmniejszenie wysokości miesięcznej raty jest bardzo korzystne, jednak nie oznacza, że zmniejszy to nasze zobowiązanie ogółem. Wydłuży się jedynie czas jego spłaty. 

Warunki konsolidacji chwilówek

Jak wspomniano wyżej, konsolidacja chwilówek polega na połączeniu kilki zobowiązań finansowych w jedno. Dzieje się tak w ramach udzielenia pożyczki ratalnej, a nie kredytu, jeśli mowa o konsolidacji poza bankowej. Przy tego typu działaniu zwykle nie ma możliwości dopożyczenia dodatkowej kwoty pieniędzy, co wbrew pozorom jest dla nas bardzo korzystne.

Wynika to z faktu, iż pożyczone, dodatkowe pieniądze będzie trzeba oddać, co zwiększa ogólną sumę zadłużenia. Konsolidacja chwilówek pozwoli nie tylko na zmniejszenie miesięcznej raty do spłaty, ale również na poprawę ogólnych warunków, na których były zaciągane chwilówki.

Konsolidacja bankowa

Osoby, które wykazują się zdolnością kredytową, mogą ubiegać się o konsolidację chwilówek w banku. Niektóre banki, choć jest ich niewiele, konsolidują chwilówki. Podstawowym warunkiem jest jednak brak negatywnej historii kredytowej, zatem brak opóźnień w spłacie zobowiązań. Co więcej, liczba zaciągniętych chwilówek nie powinna być zbyt wysoka, a ich łączna wartość nie może wykraczać poza limity, jakie każdy bank ustala w sposób indywidualny.

Klient musi także wykazywać się odpowiednimi dochodami oraz stałym źródłem dochodów. Wszystkie te wymogi sprawiają, że choć konsolidacja chwilówek w banku nie jest niemożliwa, niewiele osób może się o nią ubiegać. Dodatkową pokusą banków jest możliwość pożyczenia kolejnych pieniędzy w ramach konsolidacji, co znacznie zwiększa ogólne zadłużenie i nie zawsze jest korzystne dla klienta.