Koniec z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi – gdzie przekazać swoje pieniądze?

Koniec z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi – gdzie przekazać swoje pieniądze?

1 czerwca bieżącego roku weszła w życie ustawa, która zakłada likwidację Otwartych Funduszy Emerytalnych. W związku z tym osoby oszczędzające w OFE, muszą zdecydować, gdzie przekażą zgromadzone tam środki.

Indywidualne Konto Emerytalne

Osoby, które oszczędzały na przyszłą emeryturę w OFE, swoje oszczędności mogą przekazać na indywidualne konto emerytalne zwane w skrócie IKE. Osoby, które przeniosą oszczędności do IKE muszą liczy się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. Na wstępie zostanie od nich pobrana opłata przekształceniowa. Wysokość tej opłaty wynosi 15%. Zostanie ona pobrana automatycznie ze środków, które są zgromadzone w OFE. Zgromadzone w IKE pieniądze w dalszym ciągu będą inwestowane na rynku kapitałowym. W zależności od tego, w jaki wieku jest właściciel tych środków, będą one mogły być inwestowane w bardziej lub mniej ryzykowne instrumenty finansowe. W pierwszym okresie pieniądze mogą być inwestowane przykładowo w akcje. W miarę, jak właściciel indywidualnego konta emerytalnego będzie znajdował się coraz bliżej wieku emerytalnego, środki będą inwestowane na przykład w bezpieczne obligacje. Osoby, które osiągną wiek emerytalny ( wiek ten obecnie wynosi dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn – 65 lat) mogą otrzymać środki z IKE jednorazowo lub w ratach. Od środków, które zostaną wypłacone z IKE nie jest pobierany podatek dochodowy. Ważne! Pieniądze zgromadzone na Indywidualnym Koncie Emerytalnym są dziedziczone.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Pieniądze z OFE można przekazać także do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku osób wybierających ZUS, pieniądze zostaną do kapitału, które wcześniej został tam zgromadzony. Pieniądze te będą regularnie waloryzowane. W przypadku przekazywanie środków z OFE do ZUS nie jest pobierana opłata przekształceniowa. Na właścicieli tych pieniędzy w przyszłości czekają jednak inne opłaty. Przy wypłacie emerytury zostanie ona obciążona podatkiem w wysokości 17 lub 32%. Zgromadzone w ZUS pieniądze nie będą mogły być dziedziczone.

Osoby oszczędzające w Otwartych Funduszach Emerytalnych stoją przed koniecznością podjęcia bardzo ważnej decyzji. Z chwilą likwidacji OFE muszą wybrać, czy na przyszłą emeryturę chcą oszczędzać wybierając indywidualne konto emerytalne czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Czas na podjęcie tej decyzji upływa 2 sierpnia 2021 roku. Przekazanie środków do IKE jest opcją dorozumianą. Osoby, które wybiorą odkładanie pieniędzy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych muszą złożyć stosowną deklarację.