Jakie opłaty wchodzą w skład raty pożyczki?

Niemal w każdym miejscu rzeczywistym i wirtualnym dostrzec można reklamy różnych pożyczek. Warto wiedzieć za co i ile zapłacimy pożyczając pieniądze od poszczególnych instytucji. Oferty z brakiem opłaty czy z zerowym oprocentowaniem to zazwyczaj oferta kierowana tylko do nowych klientów firmy.

Co wchodzi w skład każdej raty pożyczki?

Ustalenie, jakie elementy wchodzą w skład spłacanej raty pozwalają ocenić, czy pożyczka jest opłacalna. W skład raty pożyczki wchodzą takie elementy jak:

– część kapitałowa i odsetkowa, czyli podstawowe części,

– prowizja, która jest naliczana za udzielenie pożyczki i jest zwykle doliczana w postaci procentowej części wartości pożyczki,

– opłaty dodatkowe (np. opłata przygotowawcza, administracyjna, za wysłane monity czy koszt ubezpieczenia pożyczki).

Czym jest całkowity koszt pożyczki?

Całkowity koszt pożyczki obejmuje wszystkie opłaty, jakie naliczy pożyczkodawca za udzielenie pożyczki. Kapitałem jest kwota, która jest pożyczana. Prowizja jest naliczana za wykonanie czynności prawnej, czyli udzielenie pożyczki. Wysokość oprocentowania jest regulowane przepisami, które zakładają, że najwyższe oprocentowanie nie może być wyższe niż dwukrotność odsetek ustawowych, które są na poziomie sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz stawki 3,5%. Ubezpieczenie zobowiązania może być obowiązkowe lub dobrowolne i zabezpiecza pewność spłaty. Z kolei całkowita kwota pożyczki to kwota, którą pożyczkobiorca otrzyma na konto.

Jak wybrać pożyczkę?

Zanim podejmiemy decyzję o zaciągnięciu pożyczki należy zapoznać się dokładnie z przedstawianą umową, aby poznać wszystkie koszta związane z finansowaniem. Całkowity koszt pożyczki powinien znaleźć się w umowie zobowiązania oraz regulaminie oferty. Zapoznanie się z tymi dokumentami zapobiegnie niespodziankom, co do wysokości raty. Całkowity koszt pożyczki otrzymamy poprzez dodanie wszystkich elementów składowych. Po podpisaniu umowy pożyczki istnieje obowiązek spłaty wszystkich opłat z nią związanych. Warto podkreślić, że na całkowity koszt pożyczki składają się takie elementy jak kapitał, odsetki, opłata przygotowawcza, prowizja, wysokość oprocentowania, ale też opłata za rozpatrzenie wniosku, opłata za ustanowienie zabezpieczenia, opłata weryfikacyjna, ubezpieczenie pożyczki, opłata administracyjna. Całkowity koszt pożyczki wskazuje, ile zapłacimy za wskazane zobowiązanie, natomiast całkowita kwota pożyczki wskazuje, ile można maksymalnie otrzymać od pożyczkodawcy. Wszystkie opłaty muszą znaleźć się w umowie zobowiązania.

Czym jest RRSO?

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to całkowity koszt zobowiązania, który ponosi pożyczkobiorca. W RRSO uwzględniono już opłaty jak prowizje, ubezpieczenia oraz inne opłaty, które pożyczkobiorca płaci co miesiąc. W przypadku darmowych pożyczek tylko terminowa spłata zapewni bezpłatne skorzystanie z pożyczki.