Jak wyjśc z długów?

Długi to problem wielu polskich rodzin. Pojawiają się z powodów zawinionych lub zdarzeń losowych, na które nie mamy wpływu. Zawsze są sytuacją trudną, która może spowodować wiele kolejnych problemów, dlatego pozostawianie w stanie zadłużenia nie jest wskazane. Niestety wiele osób nie radzi sobie w tej sytuacji i nie potrafi wyjść z zadłużenia. Oczywiście najrozsądniej długi jest po prostu spłacić, jednak nie zawsze jest to możliwe od razu. Jeśli znaleźliśmy się w takiej sytuacji, musimy jednak ustalić pewny plan wyjścia z długów i po prostu go realizować.

Ustalenie rodzaju i wysokości zadłużenia

Aby wyjść z długów, na początku trzeba ustalić ich konkretną wysokość i rodzaj zadłużenia. Od tego bowiem zależny jest plan działania prowadzący do wyjścia z długów. Na pewno najgorszym jest uciekanie od odpowiedzialności i nie spłacanie zadłużenia wcale. Zawsze bowiem kończy się to w jeden sposób. Zaczyna się egzekucja komornicza. W najlepszym przypadku komornik może zablokować nam konta bankowe i zgłosić się do pracodawcy by nie wypłacał nam wynagrodzenia w pełnej wysokości. Taki krok komornika nie musi skończyć się pozbawieniem nas dostępu do wszystkich pieniędzy. Jeśli pracujemy na podstawie umowy o pracę, komornik będzie musiał pozostawić nam co miesiąc kwotę wolną od zajęcia. Na dzień dzisiejszy – przy pracy na pełen etat – jest ona równa minimalnemu wynagrodzeniu. Taka wolna od windykacji kwota będzie do naszej dyspozycji także na zablokowanym konie bankowym i to bez względu na to czy pracujemy na cały etat czy też na jego część. Wszelkie wpływy na konto – do kwoty wolnej od zajęcia – będą do naszej dyspozycji. Każdy wpływ powyżej tego limitu zostanie od razu przekazany na spłatę zadłużenia. Tak się dzieje pod warunkiem, że zadłużenie jest niealimentacyjne. Jeśli zadłużenie dotyczy niepłaconych alimentów, komornik ma prawo zabrać nam z konta wszystkie środki.

Kwota wolna od zajęcia – jeśli jest – co miesiąc będzie się odnawiać.

Warto mieć świadomość, że powyższe przepisy obowiązują tylko wtedy, gdy pracujemy na podstawie umowy o pracę. Przy pracy na umowę zlecenie czy dzieło nie obowiązują, dlatego środki z pracy na podstawie tych umów mogą zostać zajęte w całości. Jeśli jednak to jest jedyny nasz dochód, możemy złożyć wniosek by komornik potraktował go jak dochód z pracy etatowej. Musi się na takie rozwiązanie zgodzić.

Przy egzekucji komorniczej może też pojawić się ryzyko zajęcia majątku. Komornik może przyjść do naszego domu i zająć to, co uzna za konieczne. I tu jednak musi przestrzegać przepisów. Nie może – na przykład – zająć niektórych mebli, określonej ilości opału na zimę czy rzeczy osobistych. Ani też rzeczy, które należą do domowników, nie do nas. Wyjątkiem jest tu małżeńska wspólność majątkowa. Jeśli małżonkowie nie mają podpisanej intercyzy, może także zająć majątek należący do małżonka, jest on bowiem traktowany jako majątek wspólny. Wyjątkiem jest majątek, który został nabyty przez małżonka jeszcze przed ślubem oraz – na przykład – majątek, który przypadł małżonkowi w spadku po bliskim. Jest to bowiem jego majątek odrębny.

Porozumienie z komornikiem i wierzycielami jest bardzo ważne

Aby uniknąć ryzyka zajmowania majątku i innych problemów związanych z egzekucją, warto spróbować zawrzeć porozumienie z komornikiem i osobami lub instytucjami, w których jesteśmy zadłużeni. Wierzyciel bardzo często zgadza się nawet na obniżenie długu i rezygnację – na przykład – odsetek i kar umownych. Oczywiście pod warunkiem, że właściwe zadłużenie będzie spłacane zgodnie z ustaleniami. Warto więc przestać unikać wierzycieli, tylko szczerze porozmawiać z nimi o zadłużeniu i ustalić jakieś porozumienie związane z jego spłacaniem. Oczywiście dobrze jest takie porozumienie sporządzić na piśmie, by nikt nie miał wątpliwości, że zostało zawarte. Zawierając porozumienie co do spłaty zadłużenia trzeba bardzo realnie spojrzeć na swoje możliwości i ustalić taki plan spłat, który będzie możliwy do zrealizowania. Warto pamiętać, że wierzyciel chce po prostu odzyskać swoje pieniądze i skłony jest do zawarcia ugody, byle tylko tak się stało.

Jeśli chodzi o komornika – szczególnie w przypadku, gdy jesteśmy zadłużeni w kilku miejscach i prowadzi on kilka spraw wobec nas – także warto wystąpić o zawarcie porozumienia. Jeśli komornik zgodzi się na spłatę zadłużenia w ratach określonej wysokości, można mieć pewność, że nie przyjdzie i nie zacznie zajmować naszego majątku. Nie będzie też prowadził innych czynności komorniczych, poza tymi, które prowadził wcześniej.

Pozyskanie dodatkowych środków na spłatę zadłużenia

Jeśli chcemy spłacić zadłużenie, które powstało, a nasze zarobki na to nie pozwalają, warto spróbować pozyskać dodatkowe środki finansowe. Opcji tu jest wiele. Od znalezienia lepiej płatnej pracy lub podjęcia się dodatkowej, po sprzedaż własnego majątku i przeznaczenie pieniędzy na spłatę zadłużenia. Oczywiście sprzedaż majątku jest możliwa, jeśli nie jest on zajęty przez komornika. Warto rozważyć zamianę samochodu na tańszy a nawet – w przypadku zadłużenia znacznej wysokości – zamianę domu na tańsze mieszkanie. Pieniądze, które pozostaną po sprzedaży domu i kupnie mieszkania, można z powodzeniem przeznaczyć na spłatę długów. Owszem, może warunki życia nam się nieco pogorszą, jednak będziemy mogli żyć bez długów i problemów z nimi związanych.

Planując spłatę zadłużenia, warto też po prostu przyjrzeć się naszym wydatkom i zastanowić czy nie można ich zmniejszyć. Już zmiana pakietu telewizji kablowej, planów wakacyjnych czy zmniejszenie wydatków na codzienne zakupy, może skończyć się zyskanie co miesiąc niemałej sumy, którą można przeznaczyć na spłatę zadłużenia.

Pożyczka konsolidacyjna

Ciekawym rozwiązaniem, które kończy problem przedawnionego zadłużenia, jest pożyczka konsolidacyjna lub kredyt konsolidacyjny. To ciekawy produkt finansowy. Ubiegający się o taki kredyt lub pożyczkę, nie dostanie z tego tytułu żadnych pieniędzy. Wszystkie trafią bezpośrednio z banku lub firmy pożyczkowej do miejsc, w których dana osoba jest zadłużona. Pieniędzmi z pożyczki lub kredytu zostaną spłacone wszystkie długi, zakończą się więc egzekucje komornicze. Osoba, która zdecydowała się na takie rozwiązanie, pozostanie z kredytem konsolidacyjnym lub pożyczką konsolidacyjną do spłacenia. Zawsze jednak raty takiej pożyczki są ustalane na takiej wysokości, by spłacanie zadłużenia nie było żadnym problemem. Oczywiście kredyt lub pożyczka tego rodzaju jest możliwa tylko wtedy, gdy dana osoba ma zdolność kredytową. Szczególnie jest to ważne właśnie w przypadku kredytu. Warto jednak wiedzieć, że pożyczki konsolidacyjne dostępne są także w firmach pożyczkowych, w których luźniej podchodzi się do zdolności pożyczkowej przyszłego pożyczkodawcy. Jeśli więc bank odmawia kredytu konsolidacyjnego, nie oznacza to, że w firmie pożyczkowej nie będzie możliwe wzięcie pożyczki konsolidacyjnej. Nie musi ona jednak być udzielona na tak korzystnych warunkach jak kredyt. Pożyczki konsolidacyjne w firmach parabankowych zawsze wiążą się bowiem z wyższymi kosztami niż kredyty bankowe.

Spłata długów. Co robić i czego warto unikać?

Przy spłacie długów, na pewno warto unikać dalszego zadłużania się. Kredyt konsolidacyjny czy też pożyczka konsolidacyjna, to jedyne produkty pożyczkowe, które warto w tej sytuacji brać. Największym błędem jest branie pożyczek pozabankowych tylko po to, by pieniędzmi z nich spłacić wcześniejsze zadłużenie. Cały czas bowiem ono będzie, na moment zyskamy tylko na czasie. Decydowanie się na takie pożyczki to spore ryzyko wpadnięcia w tak zwaną pętlę pożyczkową, czyli sytuację, w której pomimo chęci, a nawet spłaty części zobowiązań, nie ma szans by spłacić wszystko w całości i w terminie.

Przy spłacaniu zobowiązań, warto też gromadzić wszystkie dokumenty z tym związane, kontrolować wysokość zadłużenia i prawidłowość egzekucji komorniczej. Na koniec spłaty zadłużenia warto też wystąpić o dokumenty potwierdzające spłatę długu, aby – na przykład na skutek błędu – za jakiś czas nie okazało się, że jakieś zadłużenie cały czas istnieje.