Jak dbać o swoje finanse i osiągać wyznaczone cele?

Kwestie finansowe zaprzątają głowę każdemu człowiekowi niezależnie od stanu posiadania. W przypadku zbyt małej ilości pieniędzy powstają problemy z finansowaniem codziennych spraw i przede wszystkim osiąganiem zamierzonych celów. Z kolei duże przychody choć pozwalają inwestować i kupować dowolne rzeczy czasem są problematyczne ze względu na ich zarządzanie. Coraz częściej zdarza się, że osoby zarabiające naprawdę spore kwoty mają wiele długów i nie potrafią umiejętnie nimi dysponować. Żeby właściwie podejść do własnych spraw finansowych należy przemyśleć takie sprawy jak zarabianie, oszczędzanie oraz inwestowanie, a także ewentualne branie kredytów lub pożyczek.

Zarabianie

Pierwszą i podstawową kwestią nad jaką warto się zastanowić jest praca i osiągane w niej zarobki. Każdą opcję dobrze jest przemyśleć i ocenić czy jest najlepszą i jednocześnie najbardziej opłacalną. Pracę w obecnym świecie można wykonywać w najróżniejszych formach, jednakże czasem pojawiają się pewne ograniczenia. Na początek zastanawiając się nad kwestiami finansowymi należy dobrze poznać wszystkie rodzaje form zatrudnienia. Zarobki z czasem warto pomnażać i zwiększać, a znajomość form zatrudnienia i zarobkowania pozwala dokonać właściwych wyborów dopasowanych do swoich oczekiwań oraz możliwości.

Umowa o pracę

Forma zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę daje pewną stabilizację i poczucie bezpieczeństwa. Pracownik podpisując umowę musi zaakceptować wszystkie zawarte w niej obowiązki oraz wymagania pracodawcy. Jednocześnie umowa reguluje wiele kwestii, takich jak ilość godzin oraz wysokość wynagrodzenia za wykonaną pracę. Umowy o pracę oferowane są w wielu miejscach i dają pracownikom zaplecze socjalne. Opłacone ubezpieczenie, składki odkładane na emeryturę, a także płatne urlopy i zwolnienia chorobowe to z pewnością ogromne zalety tej formy zatrudnienia. Umowa o pracę może być zawierana na czas określony, który powinien być wyraźnie zaznaczony lub też czas nieokreślony. Żeby zwiększyć własne zarobki mając podpisaną umowę o pracę można próbować rozmów z pracodawcą dotyczących podwyżki płacy lub też starać się o premie. Wielu pracowników zwiększa pensje poprzez zwiększenie ilości wypracowanych godzin. Każda dodatkowa wypracowana nadgodzina oznacza większą wypłatę na koniec miesiąca.

Umowy cywilnoprawne

Podjęcie współpracy mającej na celu zarobienie pieniędzy nie ogranicza się jedynie do podpisania umowy o pracę. Umowy cywilnoprawne to nieco odmienna forma nawiązania współpracy, która daje możliwość jednorazowego wykonania zlecenia lub konkretnego zakresu pracy. Umowa zlecenie najczęściej dotyczy wypracowania określonej ilości godzin wyznaczonych przez pracodawcę. Po zakończeniu i wypracowaniu wszystkiego co ustalone zostaje wystawiony rachunek, który pracodawca musi opłacić wypłacając pracownikowi należną mu kwotę. Z kolei umowa o dzieło najczęściej dotyczy konkretnego, pojedynczego projektu do wykonania za określoną wcześniej kwotę. Umowy cywilnoprawne nie dają jednak stabilizacji, ponieważ brak pracy wynikającej z choroby, bądź urlopu oznacza brak wynagrodzenia. Jednocześnie podejmując się współpracy w tej formie można wypracować znacznie większe wynagrodzenie w konkretnym miesiącu porównując do umowy o pracę.

Własna działalność

Prowadzenie własnej firmy to dla wielu osób najlepsza możliwość na rozwinięcie skrzydeł i osiągnięcie sukcesu finansowego. Prowadząc własną firmę należy jednak często poświęcić wiele czasu i wysiłku, który dopiero po dłuższym czasie zaprocentuje w postaci dużych zysków. Podejmując się prowadzenia działalności należy odpowiednio się przygotować i przemyśleć wiele spraw. Najważniejszy jest dobry pomysł i analiza rynku. Nieprawidłowe przygotowanie oferty dla klientów nie pozwoli rozwijać całej firmy i osiągnąć oczekiwanych rezultatów. Bardzo ważne jest określenie docelowej grupy potencjalnych klientów, a następnie dostosowanie do nich swoich usług. Prowadzenie własnej działalności to zwłaszcza na początku ogrom pracy, wysiłku i przede wszystkim ryzyka. W większości przypadków niezbędne jest zebranie określonego kapitału, aby rozpocząć działania i dopiero zacząć zarabiać. Jednakże po pewnym czasie, gdy firma osiągnie oczekiwany sukces i zacznie funkcjonować w zorganizowany i ustabilizowany sposób, właściciel może zmienić swój sposób działania. Zatrudniając zaufanych pracowników i przekazując im obowiązki właściciel może poświęcić czas na inne sprawy. Taka forma pracy pozwala osiągnąć duże zarobki niekoniecznie uzależnione od ilości poświęcanego czasu.

Działalność nierejestrowana i inne dochody

Istnieją również pewne możliwości uzyskiwania przychodu poza etatem, umową o dzieło lub zlecenie czy prowadzeniem własnej firmy. Działalność nierejestrowana może być prowadzona na specjalnych warunkach, gdy przychody nie są zbyt wysokie i nie noszą znamion regularnego prowadzenia działalności. Można również w przypadku kontynuowania własnej edukacji starać się o różnego rodzaju stypendia. Możliwości uzyskiwania dodatkowego dochodu jest więcej niż praca dla jednego pracodawcy i wykonywanie określonych obowiązków.

Wybór formy zatrudnienia

Po świadomym i dokładnym sprawdzeniu wszystkich możliwości i form zatrudnienia warto zastanowić się nad własną sytuacją. Każdy z modeli zarabiania może mieć zarówno wady, jak i zalety. Wszystko jednak powinno być przede wszystkim dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy i obowiązków, a także możliwości i indywidualnych oczekiwań. Co ważne wszystkie rodzaje świadczenia pracy można ze sobą w pewnych sytuacjach łączyć, dając sobie tym samym szansę na zwiększenie zarobków. Bardzo istotne jest również świadome podchodzenie do pracy w taki sposób, aby jednocześnie przynosiła ona oczekiwane zarobki, jak i sprawiała satysfakcję. W wielu przypadkach zmiana pracy lub formy jej wykonywania może być utrudniona. Między innymi wynikać to może z powodów komunikacyjnych i lokalizacji lub też zdrowia i kwalifikacji. Z całą pewnością nie warto jednak pracować w miejscu, w którym osiągane zarobki nie są satysfakcjonujące lub atmosfera w pracy i całym zespole bardzo nieciekawa i męcząca.

Oszczędzanie

Najważniejszą i najskuteczniejszą częścią oszczędzania pieniędzy jest przede wszystkim zarabianie. Osoby, które nie osiągają zarobków zwyczajnie nie są w stanie oszczędzać, ponieważ nie mają czego odkładać. Do oszczędzania należy podejść rozsądnie i po przemyśleniu swoich możliwości. Jednorazowe odłożenie większej kwoty to znacznie mniej skuteczny sposób oszczędzania pieniędzy niż regularne przeznaczanie na to mniejszych kwot. Odłożone na osobnym koncie oszczędności można przeznaczyć na spełnienie swoich marzeń i zachcianek bez dużych wyrzeczeń.

Budżet domowy

W pierwszej kolejności warto zastanowić się nad swoim budżetem domowym potrzebnym na utrzymanie przez cały miesiąc. Aby się do tego zabrać na początek należy bardzo dokładnie i szczegółowo przeanalizować wszystkie swoje wydatki. Rachunki takie jak opłaty za media w mieszkaniu, abonament na telefon, zakupy i inne warto zbierać przez przynajmniej kilka miesięcy. Dzięki temu łatwiej będzie podliczyć ogólną, łączną kwotę wszystkich wydatków. Przydatny może być zeszyt lub specjalna aplikacja, do których wpisze się wszystkie wydatki z określonego czasu. Po podliczeniu całej kwoty potrzebnej co miesiąc należy podliczyć wszystkie swoje przychody i zarobki. Porównując jedną rubrykę do drugiej można z większą łatwością ocenić wysokość kwoty, którą będzie się odkładać w każdym miesiącu. Tworząc budżet domowy nie należy zapomnieć o wzięciu pod uwagę również kwot wydawanych na rozrywkę i drobne przyjemności, aby nie korzystać niepotrzebne z zebranych już oszczędności.

Konto oszczędnościowe

Wszystkie kwoty, które wykraczają ponad budżet domowy warto odkładać na poczet oszczędności. Najlepiej jest posiadać do tego osobne konto oszczędnościowe. Konta oszczędnościowe często dają możliwość nieznacznego powiększania zebranych kwot dlatego warto świadomie wybrać ofertę. Najskuteczniejszym sposobem na zbieranie oszczędności i pozostawienie ich na koncie jest ustawienie pewnych limitów. Coraz więcej osób rezygnuje również z wyrabiania karty płatniczej do konta oszczędnościowego, dzięki czemu wydanie tych pieniędzy wymaga wykonania specjalnego przelewu na zwykłe konto użytkowane każdego dnia. Mając dobrze policzony budżet domowy i osobne konto oszczędnościowe dobrze jest ustawić zlecenie regularnego przelewu określonych kwot odliczonych od comiesięcznej wypłaty zaraz po jej wpłynięciu od pracodawcy.

Poduszka finansowa

Bardzo rozsądnym podejściem do własnych oszczędności jest stworzenie w pierwszej kolejności tak zwanej poduszki finansowej. Poduszka finansowa to inaczej kwota wystarczająca na utrzymanie siebie oraz swoich bliskich przez przynajmniej pół roku lub więcej bez świadczenia pracy i uzyskiwania zarobków. Poduszkę finansową należy tworzyć w oparciu o wyliczenie miesięcznego budżetu domowego, dzięki czemu nawet w bardzo trudnej sytuacji będzie można zachować spokój i poczucie bezpieczeństwa. Wiele osób tworzących dla siebie poduszkę finansową decyduje się na odłożenie jej poza kwotą oszczędności. Oszczędności mogą bowiem być przeznaczone na inwestycje, niespodziewane wydatki takie jak wyjazdy na wakacje lub konieczne naprawy sprzętów domowych i samochodów, podczas gdy poduszka finansowa dedykowana jest wyłącznie na utrzymanie całej rodziny w sytuacji utraty pracy.

Powiększanie oszczędności dodatkowymi pieniędzmi

Po stworzeniu szczegółowego planu powiększania swoich oszczędności kwotami odliczanymi od otrzymywanej pensji warto zastanowić się nad dodatkowymi sposobami, które pozwolą odłożyć więcej pieniędzy. Wszystkie premie otrzymane od pracodawcy za dobrze wykonane obowiązki lub pieniądze należne za wypracowane nadgodziny również warto od razu przelewać na konto oszczędnościowe. Dzięki temu zebranie naprawdę dużej kwoty, która pozwoli na spełnienie przeróżnych marzeń i pragnień będzie mniej wymagające. Wiele banków posiada opcje, w której dokonując płatności kartą zaokrąglenie do pełnej kwoty dziesiątek zostaje automatycznie przelane na konto oszczędnościowe. Pozwala to nieznacznie zwiększać odłożone kwoty bez ciągłego myślenia o tym i martwienia się o odpowiednio wysokie kwoty przelewane po otrzymaniu miesięcznych pensji.

Codzienne oszczędzanie

Pragnienie zbudowania odpowiednio dużych oszczędności powinno zachęcić również do bardziej świadomego i rozsądnego wydawania pieniędzy na co dzień. Warto zastanowić się nad sposobem robienia zakupów zarówno spożywczych, jak i odzieżowych. Przemyślana lista produktów spożywczych i stworzony wcześniej jadłospis posiłków na kilka dni do przodu pozwoli zakupić wyłącznie najbardziej potrzebne rzeczy. Jest to najlepszy sposób na ograniczenie ilości wyrzucanego jedzenia, które nie zostało wykorzystane przed upłynięciem daty przydatności do spożycia. Zakupy odzieżowe, kosmetyczne oraz inne również warto przemyśleć. Czasem odmówienie sobie niewielkich przyjemności w postaci nowej bluzki lub bluzy, która i tak szybko wyląduje na dnie szafy nie musi oznaczać wielkich wyrzeczeń, a z pewnością pozwoli powiększyć kwotę zebranych oszczędności.

Inwestowanie

Umiejętne i przemyślane dokładnie inwestowanie własnych pieniędzy może przyczynić się do znacznego polepszenia sytuacji finansowej oraz satysfakcji życiowej. Do inwestowania należy jednak podejść z rozsądkiem nie kierując się chwilowymi zrywami. Inwestować można w nowe biznesy, akcje i udziały w istniejących firmach lub też inne przedsięwzięcia. Inwestowania trzeba się jednak nauczyć i podchodzić do tego z głową. W przeciwnym razie może zbyt pochopne podejście do inwestowania może spowodować duże straty finansowe.

Założenie własnej firmy

Zebrane wcześniej oszczędności można zainwestować między innymi w spełnienie marzeń o posiadaniu własnej firmy. Przeznaczenie na ten cel zebranych samodzielnie pieniędzy to bezpieczniejszy sposób niż ryzykowanie pieniędzmi uzyskanymi w formie pożyczki z banku. Inwestując swoje ciężko zarobione pieniądze z oszczędności często podejmuje się wszystkie decyzje bardziej rozważnie chcąc uniknąć ich utraty. Nic nie przynosi bowiem większej satysfakcji niż pomnażanie własnych oszczędności i prowadzenie działalności dającej wielką przyjemność i zadowolenie życiowe. Poza założenie własnej firmy można inwestować pieniądze w akcje lub udziały innych działalności. Oznacza to uzyskiwanie zysku z dochodów całej firmy w określonej wysokości.

Inwestowanie w siebie

Zdecydowanie najbardziej opłacalne i warte pieniędzy jest inwestowanie w siebie samego. Branie udziału w licznych warsztatach, kursach i szkoleniach pozwala powiększać potencjał zawodowy. Wytrenowane umiejętności i pogłębiona wiedza teoretyczna z wybranego zakresu tematycznego może szybko przynieść efekty w postaci poprawy sytuacji zawodowej i finansowej. Edukacja i zdobywanie nowych uprawnień często daje kwalifikacje pozwalające na uzyskanie awansu i lepszego stanowiska w aktualnym miejscu pracy lub staranie się o posadę u innego pracodawcy. Inwestowanie w siebie oznacza też wydawanie pieniędzy w celu poprawienia zdrowia, wyglądu zewnętrznego i samopoczucia. Sprawianie sobie przyjemności i wydawanie pieniędzy mających przynieść tego typu korzyści nie jest wcale zbędnym wyrzucaniem pieniędzy w tak zwane błoto. Nie należy jednak wydawać pieniędzy na przyjemności, które nie są priorytetem jeśli nie posiada się żadnych oszczędności, a pieniądze miały być przeznaczone na codzienne wydatki takie jak na przykład zakupy spożywcze.

Inwestowanie w nieruchomości

Zebrane na osobnym koncie oszczędnościowym pieniądze wiele osób decyduje się zainwestować w nieruchomości. Najczęściej ma to być mieszkanie lub dom dla całej rodziny, która ma w nim zamieszkać. W niektórych przypadkach mogą być to nieruchomości przeznaczone na wynajem, które przyniosą pewne zyski. Zakup własnego mieszkania lub budowa domu to wielki wydatek, dlatego też powinien być odpowiednio przemyślany. Decydując się na inwestycję w mieszkanie lub dom na wynajem przede wszystkim dobrze jest przeliczyć. Kwota inwestycji, która nie zwróci się w odpowiednim czasie może oznaczać niepotrzebny wydatek. Jeśli jednak wynajem zakupionego mieszkania pozwoli uzyskać zwrot wysokości inwestycji w zaledwie kilka lat, oznacza to doskonałą okazję.

Kredyt

Branie kredytu lub pożyczki wcale nie musi oznaczać od razu braku umiejętności oszczędzania, zarabiania lub pomnażania pieniędzy z inwestycji. Należy jednak do takich spraw podchodzić z ogromną ostrożnością i świadomością. Wzięcie kredytu hipotecznego lub pożyczki inwestycyjnej to decyzja, która niesie za sobą poprawę codziennego funkcjonowania i podniesienie zadowolenia z życia. Warto jednak właściwie się przygotować, aby nie utracić poczucia bezpieczeństwa nawet w trudnych sytuacjach, gdy spłata zobowiązania jest bardziej obciążająca.

Zdolność kredytowa

Do uzyskania pozytywnej decyzji od banku w sprawie kredytu hipotecznego lub pożyczki należy się odpowiednio przygotować. Najważniejszą kwestią jest indywidualna zdolność kredytowa oceniana na podstawie kilku kryteriów. Najważniejsze są oczywiście uzyskiwane dochody, których wysokość wpływa na możliwą do uzyskania od banku kwotę. Na zdolność kredytową należy zapracować przez dłuższy czas poprzez uzyskiwanie regularnych wpływów. Umowa o pracę lub prowadzenie własnej działalności z zyskami przez co najmniej kilka lat to zdecydowanie najkorzystniejsza sytuacja. Jednakże osoby uzyskujące pieniądze z innych źródeł również mogą posiadać odpowiednią zdolność kredytową pozwalającą na wzięcie kredytu hipotecznego. Na ocenę zdolności kredytowej danej osoby wpływ ma też wiek, ilość posiadanych dzieci i historia kredytowa z wcześniejszych lat. Aby uzyskać kredyt hipoteczny należy posiadać wkład własny w postaci zaoszczędzonych pieniędzy na mieszkanie lub zakupionej działki budowlanej. Pieniądze stanowiące wkład własny nie mogą jednocześnie pochodzić z innych kredytów lub pożyczek, aby bank uznał je za wystarczające.

Kredyt inwestycyjny

Banki udzielają kredytów inwestycyjnych na rozpoczęcie lub rozwinięcie działającej już firmy. W takich sytuacjach niezwykle istotny jest szczegółowy i właściwie przeliczony biznes plan. W tego typu dokumencie należy ująć wszystkie wydatki i przychody, dzięki czemu bank oceni opłacalność całego przedsięwzięcia. Kredyty inwestycyjne to szansa dla wielu osób pragnących rozpocząć prowadzenie własnej firmy. Przed przystąpieniem do całej procedury uzyskiwania pozytywnej decyzji warto bardzo dokładnie przemyśleć decyzję i świadomie podjąć się ciężkiej pracy, aby nie stworzyć sobie dodatkowych problemów w postaci długów i nieudanej inwestycji we własną działalność.

Pożyczki na bieżące wydatki

Konieczność brania pożyczek na codzienne i bieżące wydatki może mieć najróżniejsze przyczyny. Czasem powodem wzięcia tego typu kredytu jest chwilowa trudność z opłaceniem niespodziewanych wydatków i brakiem oszczędności. Inną ciężką sytuacją, w której potrzebne są pieniądze jest utrata zdrowia i problemy z wykonywaniem obowiązków zawodowych w dotychczasowej formie. Należy jednak podkreślić, że branie pożyczek na zachcianki takie jak wyjazdy wakacyjne, zakupy odzieżowe lub podobne sprawy jest bardzo nierozsądne. Mogą bowiem pojawić się w późniejszym czasie ogromne trudności z terminową spłatą takich pożyczek. Częstą i bardzo powszechną formą pożyczek jest kupowanie różnego rodzaju towarów na raty. Pozwala to między innymi wyposażyć własne mieszkanie lub dom w niezbędny sprzęt bez jednorazowego wydawania dużych kwot. Biorąc kredyty lub pożyczki ratalne należy jednak wcześniej określić dokładnie własne możliwości, aby terminowe spłacanie było bezproblemowe.

Terminowa spłata kredytu

Najważniejsze w uzyskiwaniu pożyczek i kredytów na dowolny cel jest spłacanie rat w wyznaczonym czasie. Jakiekolwiek trudności z płynnością finansową i brak przekazywania odpowiednich kwot na spłacenie zobowiązań może powodować duży stres lub nawet rozwiązanie umowy z bankiem. Warto przystępując do procedury uzyskania pożyczki lub kredytu zabezpieczyć jej spłatę przynajmniej na kilka miesięcy. Pozwoli to zachować pełen spokój i poczucie stabilności oraz bezpieczeństwa nawet w przypadku chwilowych trudności. Brak takiego zabezpieczenia może przede wszystkim spowodować utratę ciągłości w spłacie i tym samym pogorszenie własnej zdolności kredytowej w przyszłości. Wszystkie opóźnienia i problemy ze spłatą wziętych kredytów i pożyczek odnotowywane są w historii kredytowej i rzutują w kolejnych latach na możliwość uzyskania pomocy od banku.

Edukacja finansowa

Wszystkie umiejętności zarządzania własnymi pieniędzmi wynikają z posiadanej wiedzy i dotychczasowej edukacji. Umiejętnego i rozsądnego zarządzania pieniędzmi można nauczyć się w każdym wieku. Najważniejsza jest świadomość własnych braków i chęć pogłębienia posiadanej wiedzy. Pierwsze kroki w edukacji finansowej odbywają się w dzieciństwie. Obserwowanie zachowań własnych rodziców i nieświadome uczestniczenie w wydatkach lub inwestycjach rodziny tworzy pewne schematy i nawyki. Kolejną ważną lekcją jest rozpoczęcie zarabiania własnych pieniędzy i wydawania ich na swoje utrzymanie. Nauczenie się rozsądnego gospodarowania finansami w młodym wieku to wielka wartość pozwalająca żyć w komfortowy sposób niezależnie od wysokości uzyskiwanych dochodów. Warto mieć przede wszystkim otwartą głowę i chęć do ciągłej nauki, aby w razie jakichkolwiek trudności odmienić swoją sytuację finansową. Lęk przed utratą płynności finansowej lub ogromna chęć posiadania wysokich oszczędności to największe i najskuteczniejsze motywacje do ciężkiej pracy oraz zdobywania nowych umiejętności. Zdolność zarządzania własnymi pieniędzmi może przyczynić się do braku konieczności brania niepotrzebnych kredytów i pożyczek ze względu na zgromadzenie odpowiednich oszczędności. Ponadto pozwala to spełniać liczne marzenia swoich bliskich oraz własne, na które nigdy nie zabraknie pieniędzy. Swoją wiedzę warto przekazywać dalej i dzielić się nią z bliskimi zyskując tym samym spokój o ich poziom życia i umiejętności gospodarowania finansami.