Czy warto posiadać kredyt odnawialny?

Wśród produktów bankowych istnieją i takie, które choć mają różne nazwy, to okazują się być często dokładnie tym samym. Tak też jest z kredytem odnawialnym oferowanym klientom zawsze w ramach konta bankowego. Nazywany jest on również kontem z debetem, limitem w koncie i innymi marketingowymi nazwami. Jak się jednak okazuje, wszystkie one opisują dokładnie identyczny produkt. Jak więc działa kredyt odnawialny?

Czym jest?

Kredyt odnawialny jest produktem uruchamianym w ramach konta rozliczeniowego. Bank standardowo umożliwia nam wykonywanie operacji jedynie do salda zgromadzonych tam środków. Jeśli wiec na koncie posiadamy 1000 złotych, to jedynie do tej kwoty możemy dokonywać zakupów. Konto z debetem (kredytem odnawialnym) pozwala nam na dokonywanie zakupów na wyższe kwoty. Jeśli więc założymy, że bank przyznał nam 2500 złotych debetu, to łącznie możemy dokonywać operacji do kwoty 3500 złotych (1000zł, które posiadamy + 2500 zł przyznanego debetu).

Jak naliczane jest oprocentowanie?

Oprocentowanie tego kredytu jest naliczane nieco inaczej, niż w przypadku pozostałych kredytów. Odsetki płacimy jedynie wtedy, kiedy faktycznie wykorzystamy środki nam udostępnione. Jeśli w opisanym wyżej przykładzie wydamy 1500 złotych, to odsetki będą naliczane jedynie od kwoty 500 złotych i to przez okres, przez który faktycznie z nich korzystamy. Co ważne, każda wpłata pieniędzy na konto zmniejsza saldo zadłużenia, co jednocześnie zmniejsza koszty odsetek ponoszonych przez nas. Warto jednak pamiętać, że w przeciwieństwie do kart kredytowych, odsetki od kredytu gotówkowego naliczane są już od pierwszego dnia.

Dodatkowe opłaty

Większość banków poza kosztem odsetek, wymaga od klientów również ponoszenia dodatkowych kosztów. Wśród nich można wymienić przede wszystkim prowizję za udzielenie kredytu odnawialnego (kilka procent) czy też prowizję za przedłużenie kredytu na kolejny rok – umowa jest bowiem podpisywana na jeden rok z opcją automatycznego przedłużenia. Często też oferowane są dodatkowe karty czy ubezpieczenia, które tak naprawdę nie dają nam wiele dodatkowych możliwości czy nie zabezpieczają nas w wysokim stopniu, a dla banku są dodatkowymi przychodami. Warto więc szukać najlepszych banków, w których koszty obsługi tego typu produktów są zdecydowanie najniższe.