Mp3j – teksty

Treści Artykuły Opracowania

Jak napisać streszczenie pracy licencjackiej
Życie codzienne

Jak napisać streszczenie pracy licencjackiej?

Streszczenie pracy licencjackiej stanowi jej wizytówkę, dlatego powinniśmy dobrze przygotować się do jego tworzenia. Należy w nim przedstawić podstawowe informacje zawarte w tekście, jednocześnie uwzględniając własny wkład w pracę. Streszczenie pozwala czytelnikowi zorientować się, jaki temat został poruszony w pracy i jednocześnie powinno zachęcić do przeczytania całości. Jak napisać streszczenie pracy licencjackiej?

Poznaj najważniejsze wytyczne!

Jak napisać streszczenie pracy licencjackiej? Zdarza się, że streszczenie pracy licencjackiej znajduje się na jej końcu. Nie jest to jednak dobre rozwiązanie, ponieważ praca traci w ten sposób na atrakcyjności i jest mniej przejrzysta. Dużo lepszym rozwiązaniem jest umieszczenie streszczenia tuż za „Spisem treści”. Dzięki temu czytelnik już na początku może zapoznać się z tematem pracy licencjackiej i wie, czego może oczekiwać na dalszych stronach.

Wiesz już, gdzie umieścić streszczenie, by najlepiej wpłynęło na odbiór twojej pracy przez innych. Jednak musisz także wiedzieć, jak napisać streszczenie pracy licencjackiej, by spełniało wszelkie wymogi. Jest kilka ważnych punktów, które muszą zostać zawarte w tej części pracy. Oto one:

– tytuł pracy licencjackiej

– podstawowe informacje dotyczące pracy i jej założenia

– ogólne przedstawienie tematu pracy (szczegóły znajdują się już w części właściwej)
– cel pracy licencjackiej

– zakres pracy

– główne tezy

– przedmiot pracy

– problematyka pracy licencjackiej i przykłady rozwiązania problemu w literaturze naukowej

– informacje o metodach i technikach badawczych zastosowanych w pracy

– charakterystyka przeprowadzonych analiz lub eksperymentów

– uzyskane rezultaty

– wnioski i wyniki przeprowadzonych badań

– słowa kluczowe

– ewentualne trudności napotkane podczas pisania pracy licencjackiej

Jak napisać streszczenie pracy licencjackiej, aby zmieścić w nim wszystkie powyższe elementy?

Jak napisać streszczenie pracy licencjackiej? Przede wszystkim każdy z elementów powinien być zaznaczony jako odrębna część i krótko opisany, np. „Zakres pracy licencjackiej” – pod spodem umieszczasz krótki opis tej części. Z każdym elementem postępuj tak samo. W ten sposób streszczenie pracy licencjackiej będzie przejrzyste dla czytelnika.

Pamiętaj, że na streszczenie masz jedynie około 2000 znaków. Nie rozpisuj się więc za bardzo, lecz skup na najważniejszych kwestiach. Streszczenie ma być tylko ogólnym zarysem całej pracy. Ważne jest również, aby strona na której pisane jest streszczenie pracy licencjackiej posiadała własny numer. Musi być ono bowiem zawarte w spisie treści. Niekiedy od studentów wymaga się zamieszczenia streszczenia i jego tłumaczenia na jeden lub więcej języków. Jeżeli w twoim przypadku nie ma takiego wymogu, to i tak warto zawrzeć je w pracy licencjackiej chociażby w języku angielskim. Dzięki temu twoja praca będzie atrakcyjniejsza i bardziej wartościowa.

Teraz już wiesz, jak napisać streszczenie pracy licencjackiej i na co zwrócić szczególną uwagę. Pamiętaj jednak, że każda uczelnia może mieć nieco inne wytyczne. Dlatego przed rozpoczęciem pracy nad streszczeniem skonsultuj swoje plany dotyczące jego długości lub formy z promotorem.

Podziel się:
error
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial